Vytvoriť faktúru

AG - EXPERT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AG - EXPERT
IČO 35730595
DIČ 2021383727
IČ DPH SK2021383727
Dátum vzniku 22 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AG - EXPERT
Bancíkovej 1/A
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 398 741 €
Zisk 41 460 €
Aktíva 2 395 864 €
Vlastný kapitál 321 936 €
Kontaktné informácie
Email ag-expert@stonline.sk
Phone(s) +421239016790, +421243193967
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 290,488
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 290,488
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,648
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,553,303
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 37,879
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,384
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,508,540
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,843,791
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 327,867
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,479
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 277,625
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,460
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,515,924
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,134
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,494,882
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,462,358
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 16,894
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,526
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,104
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,908
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 398,741
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 478
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 395,058
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,791
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,414
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 340,008
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 245
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,397
C. Služby (účtová skupina 51) 36,462
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 258,491
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,184
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 26,310
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 919
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 58,733
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 342,432
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,755
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,755
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,749
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 53,984
P. Daň z príjmov (591, 595) 12,524
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 41,460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730595 DIČ: 2021383727 IČ DPH: SK2021383727
 • Sídlo: AG - EXPERT, Bancíkovej 1/A, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Gubric, CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01 22.10.1997
  Ing. Marek Gubric Mierová 1750/8 Pezinok 902 01 28.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Gubric, CSc. 6 639 € (100%) Mierová 8 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.03.2011Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   11.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   správa budov - činnosť súvisiaca s obstarávaním služieb
   19.02.2010Nové sidlo:
   Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Gubric Mierová 1750/8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 28.12.2009
   18.02.2010Zrušené sidlo:
   Zvolenská 3 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.09.1999Nové sidlo:
   Zvolenská 3 Bratislava 821 09
   29.09.1999Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01
   22.10.1997Nové obchodné meno:
   AG - EXPERT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   školiaca činnosť
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   správa budov - činnosť súvisiaca s obstarávaním služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01