Vytvoriť faktúru

IPSOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IPSOS
IČO 35730609
DIČ 2020210720
IČ DPH SK2020210720
Dátum vzniku 23 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IPSOS
Heydukova 12
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 666 762 €
Zisk 159 068 €
Aktíva 1 059 625 €
Vlastný kapitál 693 358 €
Kontaktné informácie
Email skoffice@ipsos.com
Webová stránka http://www.ipsos.sk
Phone(s) +421252932142
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,232,252
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,808
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,369
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 452
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 917
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,439
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,898
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,541
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,221,884
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 260,793
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 260,793
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,564
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 6,564
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,564
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 390,882
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 390,066
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 390,066
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 816
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 563,645
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 549
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 563,096
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,560
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,560
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,232,252
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 852,426
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 690
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 690
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 686,029
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 686,029
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 159,068
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,468
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 136
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 136
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 758
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 758
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 197,209
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 94,248
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,248
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,412
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,780
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 68,549
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 220
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,365
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,365
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 170,358
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 170,358
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,580,563
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,666,762
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,580,563
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 86,199
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,459,581
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,151
D. Služby (účtová skupina 51) 1,065,458
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 362,291
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 268,267
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 88,046
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,978
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 531
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,947
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,947
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,203
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 207,181
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 576,153
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 46
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 46
XII. Kurzové zisky (663) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,788
O. Kurzové straty (563) 213
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,575
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,731
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 203,450
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 44,382
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 44,382
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 159,068
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730609 DIČ: 2020210720 IČ DPH: SK2020210720
 • Sídlo: IPSOS, Heydukova 12, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika 28.01.2005
  Dagmar Jalůvková Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika 25.08.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  IPSOS s.r.o. 6 639 € (100%) Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.09.2013Nové obchodné meno:
   IPSOS s. r. o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 12 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.09.2013Zrušené obchodné meno:
   Ipsos Tambor SR s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kolárska 1 Bratislava 1 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.07.2013Noví spoločníci:
   IPSOS s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   10.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Ipsos Tambor s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   06.04.2007Nové obchodné meno:
   Ipsos Tambor SR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kolárska 1 Bratislava 1 811 06
   Noví spoločníci:
   Ipsos Tambor s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   05.04.2007Zrušené obchodné meno:
   TAMBOR SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kremnická 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   TAMBOR, s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   23.12.2005Noví spoločníci:
   TAMBOR, s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   22.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika
   23.09.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom- obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2005
   Dagmar Jalůvková Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika Vznik funkcie: 25.08.2005
   22.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2005
   09.02.2005Noví spoločníci:
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2005
   08.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 23.10.1997
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.10.1997
   20.05.2003Nové sidlo:
   Kremnická 14 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 23.10.1997
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.10.1997
   19.05.2003Zrušené sidlo:
   Hálova 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   23.10.1997Nové obchodné meno:
   TAMBOR SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 14 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01