Vytvoriť faktúru

DOM STEINER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOM STEINER
IČO 35730641
DIČ 2021373233
IČ DPH SK2021373233
Dátum vzniku 22 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOM STEINER
Nová 132/14
05801
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 611 €
Zisk -4 358 €
Aktíva 7 765 €
Vlastný kapitál -19 068 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,835
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,074
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 258
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,175
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,835
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,427
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 470
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 472
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -26,650
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,358
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,262
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 29,162
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,501
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 692
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,105
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,864
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,611
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,416
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 195
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,945
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,911
C. Služby (účtová skupina 51) 8,603
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,253
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 405
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 773
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,334
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,902
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 67
N. Kurzové straty (563) 6
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -64
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,398
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,358
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015