Vytvoriť faktúru

FINALMONT - UNION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINALMONT - UNION
IČO 35730650
DIČ 2020251387
IČ DPH SK2020251387
Dátum vzniku 28 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINALMONT - UNION
Ružinovská 1
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 144 100 €
Zisk -3 615 €
Aktíva 119 300 €
Vlastný kapitál 73 432 €
Kontaktné informácie
Email finalmont@finalmont.sk
Phone(s) 0243420818, 0243420615, 0243631585
Mobile phone(s) 0903475221
Fax(es) 0243420615, 0243420626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,542
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,542
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,542
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,829
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,836
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 842
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,934
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 107,371
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 55,692
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 51,938
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,615
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,679
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,014
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 5,459
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 36,281
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,375
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 718
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,723
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 465
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 925
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 144,100
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 114,791
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,309
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 144,413
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 85,286
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,976
C. Služby (účtová skupina 51) 27,272
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,319
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 378
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,182
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -313
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,743
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,342
M. Nákladové úroky (562) 1,908
N. Kurzové straty (563) 47
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 387
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,342
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,655
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,615
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730650 DIČ: 2020251387 IČ DPH: SK2020251387
 • Sídlo: FINALMONT - UNION, Ružinovská 1, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marián Kováčik Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06 01.05.2013
  Elena Illéšová Homolova 2187/11 Bratislava 841 02 01.05.2013
  Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01 01.05.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marián Kováčik 2 224 € (33.3%) Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06
  Elena Illéšová 2 224 € (33.3%) Homolova 2187/11 Bratislava 841 02
  Ing. Dana Kováčiková 2 224 € (33.3%) Hlavná 790/14 Šamorín 931 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.06.2013Noví spoločníci:
   Elena Illéšová Homolova 2187/11 Bratislava 841 02
   Marián Kováčik Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06
   Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Kováčik Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.05.2013
   Elena Illéšová Homolova 2187/11 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.05.2013
   Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.05.2013
   03.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   07.11.2001Noví spoločníci:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   06.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   FINALMONT - UNION, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a bytov
   prenájom strojov, zariadení, kancelárskej techniky, motorových vozidiel, potrieb pre domácnosť
   finančný leasing
   poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   dodávky a poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava