Vytvoriť faktúru

EMPIRIA TAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMPIRIA TAX
IČO 35730781
DIČ 2020268712
IČ DPH SK2020268712
Dátum vzniku 29 Októbra 1997
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo EMPIRIA TAX
Gagarinova 7/b
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 158 965 €
Zisk -490 €
Aktíva 104 630 €
Vlastný kapitál 1 078 €
Kontaktné informácie
Email empiria@empiria-consult.sk
Phone(s) 0252499966, 0252499967, 0243634216
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,658
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,658
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,658
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,404
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,994
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 73,246
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 933
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 95,062
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 588
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,993
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,993
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 65
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -980
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -490
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,474
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 56,603
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,093
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,646
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,679
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,185
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,471
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 33,400
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 158,965
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 158,965
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 142,493
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,094
C. Služby (účtová skupina 51) 65,600
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 63,053
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 327
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,185
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,234
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,472
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 90,271
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 834
M. Nákladové úroky (562) 740
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -834
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,638
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 15,168
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -490
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015