Vytvoriť faktúru

Fénix Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Fénix Bratislava
IČO 35730854
DIČ 2020268789
IČ DPH SK2020268789
Dátum vzniku 30 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Fénix Bratislava
Jána Zigmundíka 296/6
92203
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 153 890 €
Zisk 72 368 €
Aktíva 587 001 €
Vlastný kapitál 569 847 €
Kontaktné informácie
Email fenix@fenixgroup.sk
Webová stránka http://www.fenix.cz
Phone(s) +421337732491, +421337732492, +421337791238
Fax(es) 0337791238
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,729
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,729
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,729
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 771,019
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 401,973
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,313
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 246,752
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 778,748
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 622,170
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 833
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 541,998
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 72,368
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,578
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,284
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 155,294
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 111,644
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,800
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 38,423
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,427
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,153,890
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 902,556
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 250,530
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 804
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,055,298
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 737,259
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 70,479
C. Služby (účtová skupina 51) 175,035
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 61,524
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 756
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,377
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,928
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,940
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 98,592
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 170,313
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 841
X. Výnosové úroky (662) 841
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,937
N. Kurzové straty (563) 1,065
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,872
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,096
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 93,496
P. Daň z príjmov (591, 595) 21,128
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 72,368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730854 DIČ: 2020268789 IČ DPH: SK2020268789
 • Sídlo: Fénix Bratislava, Jána Zigmundíka 296/6, 92203, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Októbra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.07.1999Nové sidlo:
   Jána Zigmundíka 296/6 Vrbové 922 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Stratil Vychodilova 14 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Boor Sídlisko 9.mája 319/1 Vrbové
   12.07.1999Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Stratil Vychodilova 14 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenka Šedivá Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   30.10.1997Nové obchodné meno:
   Fénix Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Stratil Vychodilova 14 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdenka Šedivá Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09