Vytvoriť faktúru

MUSCAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MUSCAT
IČO 35730862
DIČ 2020268690
Dátum vzniku 30 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUSCAT
Medveďovej 20
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 200 €
Zisk 1 691 €
Aktíva -3 927 €
Vlastný kapitál -10 745 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 -1,757
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -1,757
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -5,451
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ -5,451
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -325
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -332
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,019
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,690
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 329
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -1,757
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,054
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,384
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,384
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,691
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,297
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 24
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 142
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 142
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,131
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,333
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,333
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 332
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,085
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 381
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,200
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,200
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29
D. Služby (účtová skupina 51) 29
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,171
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,171
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,171
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,691
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015