Vytvoriť faktúru

MINEAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MINEAS
IČO 35730871
DIČ 2021396641
IČ DPH SK2021396641
Dátum vzniku 30 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MINEAS
Moldavská 4
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 600 €
Zisk 985 €
Aktíva 10 928 €
Vlastný kapitál 9 137 €
Kontaktné informácie
Email mineas@zoznam.sk
Phone(s) 0905438553
Mobile phone(s) 0905438553
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,565
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,300
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,299
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,259
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,040
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 265
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 265
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,565
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,061
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,773
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,805
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -32
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 985
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,504
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 139
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 139
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,365
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 128
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 820
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 180
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,237
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,600
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,600
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,600
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,045
D. Služby (účtová skupina 51) 964
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,056
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,447
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,565
4. Sociálne náklady (527, 528) 44
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 138
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 349
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,048
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,591
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 103
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,945
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 985
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730871 DIČ: 2021396641 IČ DPH: SK2021396641
 • Sídlo: MINEAS, Moldavská 4, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dana Skalická Moldavská 4 Bratislava 821 03 25.11.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dana Skalická 6 639 € (100%) Moldavská 4 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.09.2009Nové predmety činnosti:
   správa registratúry
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   23.12.2005Nové sidlo:
   Moldavská 4 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Dana Skalická Moldavská 4 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dana Skalická Moldavská 4 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 25.11.2005
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Trenčianska 38 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti strojárskej výroby a stavebníctva
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti strojárenstva
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákladná cestná doprava
   zasielateľstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mihály Ružova dolina 22 Bratislava 821 09
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom mlyne 10 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Mihály Ružova dolina 22 Bratislava 821 09
   05.09.2005Nové sidlo:
   Trenčianska 38 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom mlyne 10 Bratislava 811 04
   04.09.2005Zrušené sidlo:
   Jégeho 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Pružinec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdena Pružincová Jégého 5 Bratislava 821 08
   MUDr. Jozef Pružinec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   11.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Zdena Pružincová Jégého 5 Bratislava 821 08
   20.07.1998Nové predmety činnosti:
   organizovanie vzdelávacích, odborných a verejných podujatí a lektorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mihály Ružova dolina 22 Bratislava 821 09
   MUDr. Jozef Pružinec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mihály Ružova dolina 22 Bratislava 821 09
   MUDr. Jozef Pružinec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   30.10.1997Nové obchodné meno:
   MINEAS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jégeho 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním aj iných než základných služieb /obstarávateľské služby spojené s prenájmom/
   poradenstvo v oblasti strojárskej výroby a stavebníctva
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti strojárenstva
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákladná cestná doprava
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mihály Ružova dolina 22 Bratislava 821 09
   MUDr. Jozef Pružinec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Mihály Ružova dolina 22 Bratislava 821 09
   MUDr. Jozef Pružinec Jégeho 5 Bratislava 821 08