Vytvoriť faktúru

CLUBOX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CLUBOX
IČO 35730919
DIČ 2021374223
IČ DPH SK2021374223
Dátum vzniku 30 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLUBOX
Saratovská 26/A
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 084 176 €
Zisk -30 043 €
Aktíva 1 108 396 €
Vlastný kapitál -140 274 €
Kontaktné informácie
Email sasak@clubox.sk
Phone(s) 0911430795
Mobile phone(s) +421911430795, 0911430795
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,039,633
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,039,210
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 951,074
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 808,968
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 808,968
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 142,106
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 88,136
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 54,146
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,990
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 423
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 423
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,039,633
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -170,317
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -146,913
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 121,198
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -268,111
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,043
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,209,950
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25,601
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 25,510
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 91
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,184,349
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 995,513
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 995,513
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,165
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,272
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 166,399
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,084,176
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,084,176
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,084,176
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,108,666
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,872
D. Služby (účtová skupina 51) 2,085,115
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 694
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,540
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,540
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 445
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,490
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -9,811
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,677
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,677
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,672
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,162
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,043
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015