Vytvoriť faktúru

UNIVERSAL TRADING ST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIVERSAL TRADING ST
IČO 35731044
DIČ 2020183968
Dátum vzniku 03 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIVERSAL TRADING ST
90875
Studienka
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 2 324 €
Vlastný kapitál -6 620 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,324
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,324
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,324
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 2,324
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,324
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,100
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,923
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 13,923
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,424
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 399
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 399
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,025
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,712
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,313
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4266570.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015