Vytvoriť faktúru

BYTCorp. Bratislava, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BYTCorp. Bratislava, družstvo
IČO 35731095
DIČ 2020228936
IČ DPH SK2020228936
Dátum vzniku 30 Októbra 1997
Právna forma Družstvo
Sídlo BYTCorp. Bratislava, družstvo
Mostová 2
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -909 €
Aktíva 56 €
Vlastný kapitál -170 979 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254647365
Fax(es) 0254647364
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 51
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -171,888
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,660
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -173,469
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -909
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 171,939
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 61,343
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 110,596
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,904
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 52,637
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,055
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 909
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 904
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -909
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -909
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -909
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015