Vytvoriť faktúru

CV SERVICE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CV SERVICE
IČO 35731150
DIČ 2020219091
IČ DPH SK2020219091
Dátum vzniku 03 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CV SERVICE
Hanulova 5/B
84002
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 409 €
Zisk -12 342 €
Aktíva 48 847 €
Vlastný kapitál -21 471 €
Kontaktné informácie
Email ivancernicka@gmail.com
Phone(s) 0356482138, 0905425019
Mobile phone(s) 0905425019
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,610
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,931
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,931
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,731
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,438
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,412
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,791
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,621
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,241
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,241
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,610
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,813
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -29,106
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -29,106
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,342
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,423
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 348
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 348
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,075
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,007
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,007
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 315
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 176
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,577
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 60,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,409
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,409
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,574
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,835
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,700
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,805
D. Služby (účtová skupina 51) 3,273
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,966
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,322
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,607
4. Sociálne náklady (527, 528) 37
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 617
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,250
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,789
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,291
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,331
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 35
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 128
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 128
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -91
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,382
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,342
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731150 DIČ: 2020219091 IČ DPH: SK2020219091
 • Sídlo: CV SERVICE, Hanulova 5/B, 84002, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Novembra 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. . Ivan Černička 3 983 € (60%) 24 Jatov 941 09
  Doc. Ing. Vladimír Vondra, CSc. 2 656 € (40%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09
   Doc. Ing. Vladimír Vondra , CSc. Stavbárska 2 Bratislava 821 07
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09
   Doc. Ing. Vladimír Vondra , CSc. Stavbárska 2 Bratislava 821 07
   03.11.1997Nové obchodné meno:
   CV SERVICE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   konštrukčné práce, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárenstva a vodného hospodárstva
   Noví spoločníci:
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09
   Doc. Ing. Vladimír Vondra , CSc. Stavbárska 2 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09