Vytvoriť faktúru

Producentské centrum HATTRICK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Producentské centrum HATTRICK
Stav V likvidácii
IČO 35731257
DIČ 2020268811
IČ DPH SK2020268811
Dátum vzniku 04 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Producentské centrum HATTRICK
Porubského 12
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 211 000 €
Zisk 162 804 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254411553
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 187,646
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,958
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,958
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,958
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 156,532
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 34,570
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,519
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,519
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,051
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 121,962
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,047
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 113,915
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 156
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 156
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 187,646
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,072
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,296
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,296
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,804
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,574
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,574
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 100
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 785
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 463
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 226
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 210,850
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 211,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 210,850
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,995
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,640
D. Služby (účtová skupina 51) 17,231
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,445
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,424
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,021
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 190
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,320
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,320
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 163,005
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 188,979
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 207
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 207
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -197
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 162,808
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 162,804
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731257 DIČ: 2020268811 IČ DPH: SK2020268811
 • Sídlo: Producentské centrum HATTRICK, Porubského 12, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Elena Vacvalová Samova 8 Bratislava 09.04.2002
  Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06 04.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Elena Vacvalová 3 486 € (50%) Samova 8 Bratislava
  Oliver Andrásy 3 486 € (50%) Porubského 12 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.2012Nové obchodné meno:
   Producentské centrum HATTRICK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Porubského 12 Bratislava 811 06
   18.11.2012Zrušené obchodné meno:
   Producentské centrum HATTRICK, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mišíkova 10 Bratislava 854 02
   23.09.2011Nové obchodné meno:
   Producentské centrum HATTRICK, s.r.o. v likvidácii
   22.09.2011Zrušené obchodné meno:
   Producentské centrum HATTRICK, s.r.o.
   01.10.2010Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   producentská činnosť v oblasti videotvorby
   16.04.2003Noví spoločníci:
   Elena Vacvalová Samova 8 Bratislava
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   15.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   Stanislav Gurka Ľ. Fullu 30 Bratislava
   Elena Vacvalová Samova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Gurka Ľ. Fullu 30 Bratislava Skončenie funkcie: 08.04.2003
   09.04.2002Nové sidlo:
   Mišíkova 10 Bratislava 854 02
   Nový štatutárny orgán:
   Elena Vacvalová Samova 8 Bratislava
   Stanislav Gurka Ľ. Fullu 30 Bratislava Skončenie funkcie: 08.04.2003
   08.04.2002Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Gurka Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   Elena Vacvalová Ševčenkova 2 Bratislava 851 01
   08.06.1998Noví spoločníci:
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   Stanislav Gurka Ľ. Fullu 30 Bratislava
   Elena Vacvalová Samova 8 Bratislava
   07.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   Stanislav Gurka Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   Elena Vacvalová Ševčenkova 2 Bratislava 851 01
   04.11.1997Nové obchodné meno:
   Producentské centrum HATTRICK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   usporiadavanie a organizovanie kultúrno spoločenských, hudobných a zábavných programov
   výroba, predaj a požičiavanie nahratých nosičov zvukových alebo zvukovo obrazových záznamov
   výroba televíznych a rozhlasových programov pre súkromné a verejnoprávne médiá
   nakladanie s výsledkami duševnej a tvorivej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   Stanislav Gurka Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   Elena Vacvalová Ševčenkova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   Stanislav Gurka Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   Elena Vacvalová Ševčenkova 2 Bratislava 851 01