Vytvoriť faktúru

DATELS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DATELS
IČO 35731311
DIČ 2020252179
IČ DPH SK2020252179
Dátum vzniku 17 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DATELS
Račianske mýto 1/D
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 648 €
Zisk 11 013 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244634681
Fax(es) 0244634681
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 21,812
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 21,812
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,690
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 84,757
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 55,479
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,630
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,617
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 106,569
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 76,063
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,616
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 55,795
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,013
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,506
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 23
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 30,483
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,949
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 824
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,951
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 759
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 98,648
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 96,092
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 56
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 83,825
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,866
C. Služby (účtová skupina 51) 46,841
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,678
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 221
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,850
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,369
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,823
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,385
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,752
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,739
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731311 DIČ: 2020252179 IČ DPH: SK2020252179
 • Sídlo: DATELS, Račianske mýto 1/D, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava 17.10.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Plavčan 6 639 € (100%) Pečnianska 27 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.06.2002Nové sidlo:
   Račianske mýto 1/D Bratislava 831 02
   02.06.2002Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 821 09
   28.07.1998Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava
   27.07.1998Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   DATELS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, - technologické zariadenia stavieb - spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   Noví spoločníci:
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava