Vytvoriť faktúru

C Z L - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C Z L
IČO 35731362
DIČ 2020219212
IČ DPH SK2020219212
Dátum vzniku 22 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C Z L
Bagarova 24
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 603 €
Zisk 1 269 €
Aktíva 68 529 €
Vlastný kapitál 32 077 €
Kontaktné informácie
Email czlds@azet.sk
Phone(s) 0905435670
Mobile phone(s) 0905435670
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,889
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,889
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,406
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,814
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,197
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 198
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,250
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 63,703
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,347
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 24,774
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,269
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,356
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 282
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 30,074
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,770
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 478
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,826
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 34,603
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,504
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 39,973
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -12,807
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 651
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,282
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 32,313
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,185
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,909
C. Služby (účtová skupina 51) 14,450
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,770
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,395
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 671
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -6,102
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,035
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,290
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,874
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,025
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,025
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,021
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,269
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731362 DIČ: 2020219212 IČ DPH: SK2020219212
 • Sídlo: C Z L, Bagarova 24, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01 24.11.2008
  Ing. Tomáš Kovács Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01 22.04.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zoltán Csémy 3 320 € (50%) Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
  Ing. Tomáš Kovács 1 328 € (20%) Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01
  Štefan Kovács 1 992 € (30%) Malá 2 Dunajská Streda 929 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2015Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Kovács Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01
   21.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   07.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kovács Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 22.04.2014
   19.09.2013Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova ul. č. 39 Dunajská Streda 929 01
   Štefan Kovács Malá 2 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   18.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova ul. č. 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Štefan Kovács Malá 2 Dunajská Streda 929 01
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pharm. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   19.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 24.11.2008
   Pharm. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   18.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   10.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.12.2004
   12.01.2005Noví spoločníci:
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.12.2004
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   11.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   17.12.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných /priemyselné chemikálie, hnojivá/ veľkoobchod a ich balenie
   poľnohospodárska výroba, vrátane výroby a služieb slúžiacich jej potrebám, alebo súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou
   cestná nákladná doprava
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova ul. č. 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Štefan Kovács Malá 2 Dunajská Streda 929 01
   16.12.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných (priemyselné chemikálie, hnojivá)veľkoobchod a ich balenie
   poľnohospodárska výroba, vrátane výroby a služieb slúžiacich jej potrebám, alebo súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou
   Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   22.10.1997Nové obchodné meno:
   C Z L, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných (priemyselné chemikálie, hnojivá)veľkoobchod a ich balenie
   poľnohospodárska výroba, vrátane výroby a služieb slúžiacich jej potrebám, alebo súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou
   Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01