Vytvoriť faktúru

PR TEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PR TEAM
IČO 35731397
DIČ 2020242147
IČ DPH SK2020242147
Dátum vzniku 05 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PR TEAM
Lamačská cesta 8/A
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 62 768 €
Zisk -27 768 €
Aktíva 93 779 €
Vlastný kapitál -307 253 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254777616
Mobile phone(s) +421903462697
Fax(es) 0254651302
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,859
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,859
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,859
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,716
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,657
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,249
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 104,575
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -335,021
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -313,892
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,768
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 439,596
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 39,676
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 363,320
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,035
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 819
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,966
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 333,500
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 36,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 62,768
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 55,118
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,650
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 89,302
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 46,942
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,069
C. Služby (účtová skupina 51) 1,969
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,491
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 673
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,798
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,360
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -26,534
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,212
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 275
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 275
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -274
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,808
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -27,768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015