Vytvoriť faktúru

REHOS západ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REHOS západ
IČO 35731401
DIČ 2021366380
Dátum vzniku 28 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REHOS západ
Michal nad Žitavou č. 214/132
94161
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 132 €
Zisk 1 745 €
Aktíva 30 253 €
Vlastný kapitál 16 310 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,398
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,398
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,146
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,827
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,827
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,319
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,252
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,721
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,531
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,398
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,055
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 516
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 516
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,022
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,022
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,745
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,343
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,343
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,851
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,851
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 492
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,133
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,132
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,132
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,809
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,780
D. Služby (účtová skupina 51) 3,029
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,323
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,323
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,237
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 492
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 492
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4252576.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731401 DIČ: 2021366380
 • Sídlo: REHOS západ, Michal nad Žitavou č. 214/132, 94161, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Októbra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.04.2007Nové sidlo:
   Michal nad Žitavou č. 214/132 Michal nad Žitavou 941 61
   19.04.2007Zrušené sidlo:
   Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   REHOS západ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03