Vytvoriť faktúru

J.V. PROJEKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J.V. PROJEKT
IČO 35731435
DIČ 2020228837
IČ DPH SK2020228837
Dátum vzniku 29 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.V. PROJEKT
Júnová 3340/17
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 556 €
Zisk -2 797 €
Aktíva 301 823 €
Vlastný kapitál 8 084 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903712159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 300,596
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 282,142
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 282,142
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 262,399
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,743
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,756
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,756
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,820
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,936
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 698
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 698
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 300,596
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,286
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,846
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,846
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,402
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 104,151
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -105,553
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,797
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 295,310
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,843
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,843
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,149
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,436
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,436
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,124
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 589
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 279,318
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,556
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,550
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,247
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,416
D. Služby (účtová skupina 51) 9,985
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 290
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,556
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,691
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -851
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 106
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 106
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,797
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,797
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015