Vytvoriť faktúru

Peter JUST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Peter JUST
IČO 35731443
DIČ 2021358229
Dátum vzniku 28 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Peter JUST
Podlučinského 13
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 988 €
Zisk 1 163 €
Aktíva 15 125 €
Vlastný kapitál -156 943 €
Kontaktné informácie
Email info@ergoline.sk
Phone(s) 0254419268
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,653
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,405
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,405
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,405
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,141
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 774
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 774
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,979
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,979
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,979
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,388
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,244
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 144
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 107
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 107
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,653
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -158,909
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -166,712
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,160
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -169,872
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,163
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,562
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 223
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 223
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 169,998
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -1,332
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,332
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 170,564
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 183
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 98
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 485
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 341
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 341
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,484
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,988
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,884
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,600
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 504
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,563
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,033
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,159
D. Služby (účtová skupina 51) 7,451
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,092
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,084
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,000
4. Sociálne náklady (527, 528) 8
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,074
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,074
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 688
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,425
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,841
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 200
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 200
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 982
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 982
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -782
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,643
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731443 DIČ: 2021358229
 • Sídlo: Peter JUST, Podlučinského 13, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava 28.10.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gabriela Justová 6 640 € (100%) Podlučinského 13 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.03.2014Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 3188/13 Bratislava - Ružinov 821 03
   27.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2003
   18.09.2008Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2003
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   24.11.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie solárií
   03.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   02.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   Peter JUST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Podlučinského 13 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, revízie a leasing solárnych zariadení
   obchodná činnosť-kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava