Vytvoriť faktúru

LN KAROSÉRIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LN KAROSÉRIA
IČO 35731508
DIČ 2020210786
IČ DPH SK2020210786
Dátum vzniku 28 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LN KAROSÉRIA
Vyšehradská 19
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 145 €
Zisk -8 382 €
Aktíva 6 054 €
Vlastný kapitál -22 405 €
Kontaktné informácie
Email lnkaroseria@chello.sk
Phone(s) 0905269127
Mobile phone(s) 0905269127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,794
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 210
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,794
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,787
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 407
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -17,452
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,382
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,581
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 133
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,448
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,742
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 818
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,657
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,231
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,145
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,118
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 25,377
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,644
C. Služby (účtová skupina 51) 8,772
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,736
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 215
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,232
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,298
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 190
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 190
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -190
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,422
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,382
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731508 DIČ: 2020210786 IČ DPH: SK2020210786
 • Sídlo: LN KAROSÉRIA, Vyšehradská 19, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Nagy Vyšehradská 19 Bratislava 851 06 28.10.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Nagy 3 320 € (50%) Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
  Blanka Nagyová 3 320 € (50%) Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Blanka Nagyová Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ladislav Nagy Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Blanka Nagyová Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Nagy Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Blanka Nagyová Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   LN KAROSÉRIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   odťahovacia služba
   sprostredkovanie kúpy a predaja náhradných súčiastok a motorových prístrojov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ladislav Nagy Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Blanka Nagyová Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Nagy Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Blanka Nagyová Vyšehradská 19 Bratislava 851 06