Vytvoriť faktúru

MiRe - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MiRe
IČO 35731532
DIČ 2021351717
IČ DPH SK2021351717
Dátum vzniku 05 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MiRe
Barónka 28
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 475 €
Zisk 12 576 €
Kontaktné informácie
Email mire@mire.sk
Webová stránka http://www.mire.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 62,627
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,627
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 62,627
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 62,536
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 91
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,627
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,765
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24,850
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,850
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,576
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,662
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,662
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,662
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 200
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,475
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,475
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,475
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 292
D. Služby (účtová skupina 51) 200
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 92
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,183
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,275
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 60
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,123
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,547
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,547
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,576
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015