Vytvoriť faktúru

STEVE PRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STEVE PRO
IČO 35731583
DIČ 2021907976
IČ DPH SK2021907976
Dátum vzniku 04 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STEVE PRO
Švabinského 907/18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 184 €
Zisk -3 477 €
Aktíva 13 135 €
Vlastný kapitál -2 613 €
Kontaktné informácie
Email ekonservis@mail.t-mobile.sk
Phone(s) 0903364114
Mobile phone(s) 0903364114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,346
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,346
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,871
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,178
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 166
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,702
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 310
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,524
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,090
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,613
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,477
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,614
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 118
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,346
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 253
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,863
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 980
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,250
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,184
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,184
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,605
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) -383
C. Služby (účtová skupina 51) 19,894
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,474
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 870
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,743
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,421
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,673
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 96
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 96
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -96
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,517
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,477
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731583 DIČ: 2021907976 IČ DPH: SK2021907976
 • Sídlo: STEVE PRO, Švabinského 907/18, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Lukačka Švabinského 907/18 Bratislava 851 01 12.09.2011
  Ľubomír Chlpík Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07 12.09.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Lukačka 2 500 € (50%) Švabinského 907/18 Bratislava 851 01
  Ľubomír Chlpík 2 500 € (50%) Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.09.2011Nové sidlo:
   Švabinského 907/18 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Jozef Lukačka Švabinského 907/18 Bratislava 851 01
   Ľubomír Chlpík Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Lukačka Švabinského 907/18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.09.2011
   Ľubomír Chlpík Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 12.09.2011
   14.09.2011Zrušené sidlo:
   Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   08.09.2009Nové sidlo:
   Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   07.09.2009Zrušené sidlo:
   Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09
   04.11.1997Nové obchodné meno:
   STEVE PRO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamno-agentúrna činnosť
   výroba videoprogramov
   výroba audioprogramov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja inym prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09