Vytvoriť faktúru

BELING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BELING
IČO 35731664
DIČ 2020206881
IČ DPH SK2020206881
Dátum vzniku 03 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELING
Záhoracka 9/34
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 74 635 €
Zisk -549 €
Aktíva 16 088 €
Vlastný kapitál 7 688 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903444285
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,553
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,553
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,553
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,872
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,608
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 441
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,801
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,425
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,140
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 718
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -549
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,285
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,088
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,694
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,539
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,316
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,558
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,281
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 503
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 74,635
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 74,635
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 74,111
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,670
C. Služby (účtová skupina 51) 41,248
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,986
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 453
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,134
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 620
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 524
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,717
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 113
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 113
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -113
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 411
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -549
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015