Vytvoriť faktúru

SECURITY SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SECURITY SERVIS
IČO 35731699
DIČ 2020251684
IČ DPH SK2020251684
Dátum vzniku 04 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECURITY SERVIS
Andreja Mráza 5
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 295 018 €
Zisk 6 462 €
Aktíva 132 732 €
Vlastný kapitál 18 021 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244459303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 29,373
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 29,373
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 29,373
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,515
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 48,255
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,149
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,033
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 95,888
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,482
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,717
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,462
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,406
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 935
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 68,089
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,050
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 15,620
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,721
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,698
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,382
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 295,018
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 294,836
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 283,388
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,983
C. Služby (účtová skupina 51) 24,720
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 217,313
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,303
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 22,121
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 948
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,630
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 253,133
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,313
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,313
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,311
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,319
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,857
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,462
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731699 DIČ: 2020251684 IČ DPH: SK2020251684
 • Sídlo: SECURITY SERVIS, Andreja Mráza 5, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Čellár Nábrežná 1 Úľany nad Žitavou 941 03 19.03.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Eisler 6 639 € (100%) Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.10.2010Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie strážnej služby v zmysle § 3 písm. a) až h) zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, a to:a)ochrana majetku na verejne prístupnom miesteb)ochrana majetku na inom než verejne prístupnom miestec)ochrana osobyd)ochrana majetku a soby pri prepravee)ochrana prepravy majetku a osobyf)zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôbg)prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miestah)vypracúvanie plánu ochrany
   20.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z.č. 379/1997 Z.z. v znení nasledovných noviel: a/ ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, b/ ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, c/ ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, d/ ochrana majetku pri preprave, e/ ochrana prepravy majetku a osoby, f/ ochrana osoby, g/ zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   24.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Čellár Nábrežná 1 Úľany nad Žitavou 941 03 Vznik funkcie: 19.03.2007
   23.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Turoň Pri kríži 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.06.2006
   22.06.2006Noví spoločníci:
   Juraj Eisler Padlých hrdinov 30 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Turoň Pri kríži 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.06.2006
   21.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava
   31.07.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z.č. 379/1997 Z.z. v znení nasledovných noviel: a/ ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, b/ ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, c/ ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, d/ ochrana majetku pri preprave, e/ ochrana prepravy majetku a osoby, f/ ochrana osoby, g/ zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   30.07.2002Zrušeny predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prostredkovateľská činnosť
   factoring a forfaiting-realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   služby súkromných detektívov
   stráženie majetku a osôb
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava
   04.11.1997Nové obchodné meno:
   SECURITY SERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Andreja Mráza 5 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prostredkovateľská činnosť
   factoring a forfaiting-realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   služby súkromných detektívov
   stráženie majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava