Vytvoriť faktúru

Cegeka - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Cegeka
IČO 35731702
Dátum vzniku 05 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cegeka
Stromová 13
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 955 €
Zisk 1 122 €
Aktíva 235 278 €
Vlastný kapitál 187 448 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903449447
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 171,694
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,796
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,898
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,794
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 211,490
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 188,569
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 214,400
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 214,400
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -27,616
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,122
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,921
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,921
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,895
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,026
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 46,955
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 46,955
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 45,506
C. Služby (účtová skupina 51) 45,506
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,449
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,449
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 16
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,439
P. Daň z príjmov (591, 595) 317
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,122
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016