Vytvoriť faktúru

DANERO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANERO
IČO 35731770
DIČ 2020268965
Dátum vzniku 06 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANERO
Mýtna 27
81107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -538 €
Aktíva 2 332 €
Vlastný kapitál 1 347 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,341
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,341
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,323
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,323
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,341
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 809
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,292
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,292
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -538
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,532
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 70
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 70
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,462
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 982
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 57
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -58
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -538
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4234765.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015