Vytvoriť faktúru

PRO BEAUTY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRO BEAUTY
IČO 35731966
DIČ 2020210863
IČ DPH SK2020210863
Dátum vzniku 10 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO BEAUTY
ČSA č. 10
03601
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 590 987 €
Zisk 29 284 €
Kontaktné informácie
Email probeauty@stonline.sk
Phone(s) 0434224426
Mobile phone(s) 0911564646, 0915830737, 0915879555
Fax(es) 0434224426
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 270,580
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,810
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,810
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,810
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 253,110
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 91,845
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 91,845
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 126,234
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 125,897
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,897
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 337
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,031
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35,031
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,660
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 270,580
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,153
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,434
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,692
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,126
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,284
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,427
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 222,983
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 77,693
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,693
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,582
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,466
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,105
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,137
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,835
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,835
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,609
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 592,132
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 590,987
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 527,121
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 59,980
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,033
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,853
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 552,125
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 332,812
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,814
D. Služby (účtová skupina 51) 57,793
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 114,111
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 80,066
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,763
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,282
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 972
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,955
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,955
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,668
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,862
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 160,682
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,145
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,145
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,109
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,647
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,647
O. Kurzové straty (563) 2,034
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,428
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,964
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,898
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,614
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,614
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731966 DIČ: 2020210863 IČ DPH: SK2020210863
 • Sídlo: PRO BEAUTY, ČSA č. 10, 03601, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Novembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.04.1998Nové sidlo:
   ČSA č. 10 - Športová hala Martin 036 01
   Noví spoločníci:
   Romanga CZ, a.s., Praha, ČR IČO: 25 632 108 Zelený Pruh 4 Praha Česká republika
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   19.04.1998Zrušené sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Buzalková Bojnická cesta 54/7 Kanianka
   Zuzana Jurovská Berlínska 9 Žilina
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava
   10.11.1997Nové obchodné meno:
   PRO BEAUTY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Ľubica Buzalková Bojnická cesta 54/7 Kanianka
   Zuzana Jurovská Berlínska 9 Žilina
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava