Vytvoriť faktúru

1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD
IČO 35731974
DIČ 2021379349
IČ DPH SK2021379349
Dátum vzniku 10 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo 1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD
Klincová 37
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 144 638 €
Zisk 17 933 €
Aktíva 872 826 €
Vlastný kapitál 498 209 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255563945
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 791,561
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 791,561
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,714
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 5,220
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 31,435
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 147
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,912
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 857,275
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 700,744
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,088,819
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,088,819
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 41,353
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,274
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -450,635
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,933
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,531
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 842
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 154,532
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45,239
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,313
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,201
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 105,779
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,157
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 144,638
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 141,630
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,008
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 125,342
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,014
C. Služby (účtová skupina 51) 23,418
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,813
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,492
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 31,201
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 10,677
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 727
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,296
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 92,198
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 403
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 403
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -403
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,893
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,933
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731974 DIČ: 2021379349 IČ DPH: SK2021379349
 • Sídlo: 1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, Klincová 37, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan Gombík, PhD. predseda a generálny riaditeľ Trnavská 1 Bratislava 10.11.1997
  JUDr. Július Jánošík člen Jelačičová 12 Bratislava 10.11.1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.10.2010Nové sidlo:
   Klincová 37 Bratislava 821 08
   19.10.2010Zrušené sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 08
   29.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 10.11.1997
   21.09.2005Nové sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 08
   20.09.2005Zrušené sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 02
   21.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Štefan Gombík , PhD. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Trnavská 1 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1997
   JUDr. Július Jánošík - člen predstavenstva Jelačičová 12 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1997
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 10.11.1997
   20.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Gombík - predseda predstavenstva a generalny riaditeľ Drobného 22 Bratislava
   JUDr. Július Jánošík - člen predstavenstva Jelačičová 12 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Topoľčianska 21 Bratislava
   10.11.1997Nové obchodné meno:
   1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, a.s.
   Nové sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti vydávania a predaja periodických a neperiodických publikácii
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v predmete podnikania
   účtovné poradenstvo
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Štefan Gombík - predseda predstavenstva a generalny riaditeľ Drobného 22 Bratislava
   JUDr. Július Jánošík - člen predstavenstva Jelačičová 12 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Topoľčianska 21 Bratislava