Vytvoriť faktúru

ELHYCO - IDOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELHYCO - IDOP
IČO 35732008
DIČ 2020268888
IČ DPH SK2020268888
Dátum vzniku 11 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELHYCO - IDOP
Tabakova 1
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 335 201 €
Zisk 960 €
Aktíva 84 937 €
Vlastný kapitál 27 745 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903446429
Mobile phone(s) 0903446429
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 140,003
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 133,354
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,909
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,679
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 140,003
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,705
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 447
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,659
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 111,298
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 107,282
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 99,668
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,896
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,718
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,016
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 335,201
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 117,686
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 217,514
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 333,209
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 115,292
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,129
C. Služby (účtová skupina 51) 184,227
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,453
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 722
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,386
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,992
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,552
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 73
M. Nákladové úroky (562) 16
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 57
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,920
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016