Vytvoriť faktúru

Technoinvest - Holding - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Technoinvest - Holding
IČO 35732016
DIČ 2020268954
IČ DPH SK2020268954
Dátum vzniku 11 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Technoinvest - Holding
Južná trieda 74
04001
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 188 613 €
Zisk 107 598 €
Aktíva 1 251 156 €
Vlastný kapitál 454 676 €
Kontaktné informácie
Email zipajova@tsilver.sk
Phone(s) 0905346974
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 191,270
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 177,300
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,173
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,970
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,676
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,409
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,199
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 231,946
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -502,386
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,825,666
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,825,666
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,435,650
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 107,598
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 734,332
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 256,540
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 477,792
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,373
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 34,328
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 425,091
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 188,613
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,666
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 185,947
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 41,103
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 253
C. Služby (účtová skupina 51) 33,727
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,713
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,166
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 244
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 147,510
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -33,980
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6,754
X. Výnosové úroky (662) 2
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 6,752
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 14,668
M. Nákladové úroky (562) 14,493
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 175
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,914
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 139,596
P. Daň z príjmov (591, 595) 31,998
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 107,598
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016