Vytvoriť faktúru

QUANTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno QUANTEX
IČO 35732024
DIČ 2020251222
IČ DPH SK2020251222
Dátum vzniku 11 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo QUANTEX
Krížna 19
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 133 157 €
Zisk 4 925 €
Aktíva 122 611 €
Vlastný kapitál -12 797 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248282401, 0220400411
Fax(es) 0248282401
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 111,411
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,945
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,945
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,945
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,463
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,437
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,437
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,048
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,990
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,990
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,058
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,978
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 799
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 73,003
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 34,503
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 38,500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 111,411
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,872
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,339
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,339
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,776
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 94,504
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -115,280
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,925
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,283
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 87
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 87
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 65,260
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,548
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,548
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,698
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,014
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,972
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,028
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,228
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,228
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,708
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 131,307
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 133,157
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 63,619
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 67,688
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,600
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 124,288
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 58,256
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,576
D. Služby (účtová skupina 51) 22,741
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,737
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,068
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,497
4. Sociálne náklady (527, 528) 172
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 385
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,293
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,293
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,808
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 271
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,221
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,869
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,734
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,021
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,020
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,005
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,894
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,894
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,111
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,984
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,885
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,925
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
 • IČO:35732024 DIČ: 2020251222 IČ DPH: SK2020251222
 • Sídlo: QUANTEX, Krížna 19, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marta Khater Gessayova 45 Bratislava 851 03 13.05.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marta Khater 3 320 € (50%) Na križovatkách 37 Bratislava 821 04
  Tarek Ibrahim Ali Khater 3 320 € (50%) Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.09.2014Noví spoločníci:
   Marta Khater Na križovatkách 37 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Khater Na križovatkách 37 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 13.05.2005
   Tarek Ibrahim Ali Khater Na križovatkách 37 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 22.09.2014
   25.09.2014Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
   prenájom hnuteľných vecí
   služby verejných nosičov a poslov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   montáž elektrických zariadení a rozvodov s bezpečných napätím
   Zrušeny spoločníci:
   Marta Majerčíková Gessayova 45 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Majerčíková Gessayova 45 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 13.05.2005
   29.05.2014Noví spoločníci:
   Tarek Ibrahim Ali Khater Na križovatkách 37 Bratislava 821 04
   28.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Erich Klein Ľ. Štúra 9 Kráľovský Chlmec 077 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erich Klein Ľ. Štúra 9 Kráľovský Chlmec 077 01 Vznik funkcie: 13.05.2005
   26.02.2014Nové sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.02.2014Zrušené sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.2013Nové sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   administratívne služby
   poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
   prenájom hnuteľných vecí
   služby verejných nosičov a poslov
   11.11.2013Zrušené sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 08
   26.05.2005Nové sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   montáž elektrických zariadení a rozvodov s bezpečných napätím
   Noví spoločníci:
   Erich Klein Ľ. Štúra 9 Kráľovský Chlmec 077 01
   Marta Majerčíková Gessayova 45 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Erich Klein Ľ. Štúra 9 Kráľovský Chlmec 077 01 Vznik funkcie: 13.05.2005
   Marta Majerčíková Gessayova 45 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 13.05.2005
   25.05.2005Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Marián Veselý , CSc. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Marián Veselý , CSc. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   24.01.2000Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Marián Veselý , CSc. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Marián Veselý , CSc. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   23.01.2000Zrušeny spoločníci:
   SOFIX ,a.s. IČO: 35 761 113 Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Ing. Branislav Gablas Gemerská 1 Bratislava 821 08
   Ing. Ľubomír Požgay Toplianska 24 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Faktor , CSc Terchovská 8 Zálesie 900 28
   Ing. Branislav Gablas Gemerská 1 Bratislava 821 08
   Ing. Ľubomír Požgay Toplianska 24 Bratislava 821 07
   13.05.1999Noví spoločníci:
   SOFIX ,a.s. IČO: 35 761 113 Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Ing. Branislav Gablas Gemerská 1 Bratislava 821 08
   Ing. Ľubomír Požgay Toplianska 24 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Faktor , CSc Terchovská 8 Zálesie 900 28
   Ing. Branislav Gablas Gemerská 1 Bratislava 821 08
   Ing. Ľubomír Požgay Toplianska 24 Bratislava 821 07
   12.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Marián Veselý , CSc. Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Marián Veselý , CSc. Prešovská 30 Bratislava
   04.02.1999Nové obchodné meno:
   QUANTEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   03.02.1999Zrušené obchodné meno:
   SOFIX, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Prešovská 30 Bratislava 821 08
   24.11.1998Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Marián Veselý , CSc. Prešovská 30 Bratislava
   23.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Marián Veselý , CSc. Prešovská 30 Bratislava
   11.11.1997Nové obchodné meno:
   SOFIX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 30 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkon služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájom nehnuteľností
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Marián Veselý , CSc. Prešovská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Marián Veselý , CSc. Prešovská 30 Bratislava