Vytvoriť faktúru

Stavela - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stavela
Stav Zrušená
IČO 35732075
DIČ 2020254478
Dátum vzniku 12 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stavela
Bellova 34
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 103 €
Zisk -45 €
Aktíva 84 819 €
Vlastný kapitál -26 346 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903766314
Mobile phone(s) 0903766314
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,669
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 82,564
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -32
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 922
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 83,669
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,075
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -42,669
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -45
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 119,744
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 119,744
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,096
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,226
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 110,422
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 43,103
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 43,020
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 83
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 42,668
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,519
C. Služby (účtová skupina 51) 149
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 435
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 352
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 435
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -45
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
 • IČO:35732075 DIČ: 2020254478
 • Sídlo: Stavela, Bellova 34, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2015Zrušené obchodné meno:
   Stavela, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bellova 34 Bratislava 831 01
   01.03.2013Nové sidlo:
   Bellova 34 Bratislava 831 01
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   Stavela, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným