Vytvoriť faktúru

E-MOTION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E-MOTION
IČO 35732105
DIČ 2020228826
IČ DPH SK2020228826
Dátum vzniku 12 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E-MOTION
Betliarska 8/A
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 875 827 €
Zisk 162 994 €
Aktíva 615 094 €
Vlastný kapitál 92 650 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0267204050, 0267201050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 651,992
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 86,333
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 86,333
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 86,333
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 558,709
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,775
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,775
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 97,299
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 95,999
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,300
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 359,860
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 354,441
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 354,441
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,419
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 93,775
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 60,405
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,370
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,950
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,950
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 651,992
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 175,466
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,700
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,700
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,102
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,102
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,994
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 476,200
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31,340
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 387
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 30,953
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 38,800
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 403,632
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 334,940
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 334,940
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,273
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,884
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,721
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,814
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,428
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 326
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,875,931
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,875,827
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 23,549
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,851,507
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 354
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,646,675
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,964
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 645,316
D. Služby (účtová skupina 51) 1,841,595
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 101,208
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 74,607
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,787
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,814
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,288
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,018
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,018
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -42,700
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,986
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 229,152
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 381,181
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 104
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 99
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,882
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,528
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,528
O. Kurzové straty (563) 707
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,647
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,778
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 220,374
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57,380
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 57,380
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 162,994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732105 DIČ: 2020228826 IČ DPH: SK2020228826
 • Sídlo: E-MOTION, Betliarska 8/A, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dalibor Lukačka Amurská 51 Bratislava 821 06 16.06.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dalibor Lukačka 3 350 € (50%) Amurská 51 Bratislava 821 06
  Ing. Adrián Vavro 2 546 € (38%) Viničné 900 23
  Katarína Hulíková 804 € (12%) Grösslingová 60 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.06.2013Nové sidlo:
   Betliarska 8/A Bratislava 851 07
   Noví spoločníci:
   Dalibor Lukačka Amurská 51 Bratislava 821 06
   21.06.2013Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Lukačka Uzbecká 16 Bratislava 821 06
   26.01.2012Noví spoločníci:
   Katarína Hulíková Grösslingová 60 Bratislava 811 09
   21.10.2011Zrušeny spoločníci:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   05.07.2008Noví spoločníci:
   Ing. Adrián Vavro Javorová 1 Viničné 900 23
   MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   04.07.2008Zrušeny spoločníci:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI apol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Ivana Bábyová Čajkovského 1 Trnava 917 08
   06.04.2006Noví spoločníci:
   Ivana Bábyová Čajkovského 1 Trnava 917 08
   05.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06
   02.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.01.2001
   19.07.2005Noví spoločníci:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI apol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Lukačka Amurská 51 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 16.06.2005
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.01.2001
   18.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   06.02.2003Noví spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   Dalibor Lukačka Uzbecká 16 Bratislava 821 06
   05.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Dalibor Lukačka Hronská 6 Bratislava 821 07
   Ing. Adrián Vavro Gallayova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   12.03.2001Nové sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Dalibor Lukačka Hronská 6 Bratislava 821 07
   Ing. Adrián Vavro Gallayova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   11.03.2001Zrušené sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Marcel Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Bratislava
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Marcel Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Martin Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   E-MOTION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí
   prieskum trhu
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie služieb
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   výroba a predaj úžitkových predmetov
   predaj na priamu konzumáciu:
   nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Martin Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Bratislava