Vytvoriť faktúru

TOP CONSULT GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOP CONSULT GROUP
IČO 35732130
DIČ 2020252003
IČ DPH SK2020252003
Dátum vzniku 12 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP CONSULT GROUP
Svetlá 10
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 69 037 €
Zisk 3 530 €
Aktíva 81 395 €
Vlastný kapitál 29 451 €
Kontaktné informácie
Email tcg@tcg.sk
Phone(s) 0254431248
Mobile phone(s) 0903226244, 0905325514, 0915725884
Fax(es) 0254431258
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,176
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,200
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,994
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,982
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 57,176
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,982
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,279
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,215
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,530
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,194
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 358
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,643
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,174
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 778
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,691
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 146
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,047
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 69,037
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 69,036
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 62,829
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,675
C. Služby (účtová skupina 51) 46,374
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,597
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -5,211
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,260
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,208
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,987
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,436
M. Nákladové úroky (562) 1,186
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 248
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,435
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,773
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,243
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,530
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732130 DIČ: 2020252003 IČ DPH: SK2020252003
 • Sídlo: TOP CONSULT GROUP, Svetlá 10, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Katarína Mocová Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05 29.07.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Katarína Mocová 10 000 € (100%) Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2013Nové sidlo:
   Svetlá 10 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Katarína Mocová Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.07.2002
   14.05.2013Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 814 99
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Katarína Mocová Školská 5/19 Kanianka 972 17 Vznik funkcie: 29.07.2002
   24.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Martina Čertíková J. Murgaša 157/6 Prievidza - Prievidza II Píly 971 01
   08.04.2006Noví spoločníci:
   Martina Čertíková J. Murgaša 157/6 Prievidza - Prievidza II Píly 971 01
   07.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Pavol Duchoň Podjavorinskej 4 Prievidza 971 01
   Ing. Marcela Kulifajová Nejedlého 39 Bratislava 841 02
   11.11.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Katarína Mocová Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05
   Pavol Duchoň Podjavorinskej 4 Prievidza 971 01
   Ing. Marcela Kulifajová Nejedlého 39 Bratislava 841 02
   10.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Pavol Duchoň Podjavorinskej 4 Prievidza 971 01
   Mgr. Katarína Mocová Školská 5/19 Kanianka 972 17
   14.08.2004Noví spoločníci:
   Pavol Duchoň Podjavorinskej 4 Prievidza 971 01
   Mgr. Katarína Mocová Školská 5/19 Kanianka 972 17
   13.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Macinský Budovateľská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Katarína Mocová Školská 5/19 Kanianka 972 17
   28.07.2003Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 814 99
   27.07.2003Zrušené sidlo:
   Budovateľská 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Macinský Budovateľská 18 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 11.07.2003
   05.09.2002Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Macinský Budovateľská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Katarína Mocová Školská 5/19 Kanianka 972 17
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Mocová Školská 5/19 Kanianka 972 17 Vznik funkcie: 29.07.2002
   04.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Macinský Budovateľská 18 Bratislava 821 08
   28.11.2001Nové sidlo:
   Budovateľská 18 Bratislava 821 08
   27.11.2001Zrušené sidlo:
   Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   29.04.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Macinský Budovateľská 18 Bratislava 821 08
   28.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Veronika Lukáčová Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Mgr. Peter Macinský Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Veronika Lukáčová Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Mgr. Peter Macinský Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Veronika Lukáčová Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Mgr. Peter Macinský Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Veronika Lukáčová Líščie nivy 239/10 Bratislava
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   TOP CONSULT GROUP, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ - v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v obchode s výnimkou účtovného, organizačného a ekonomického poradenstva
   automatizované spracovanie údajov
   reklamná činnosť
   činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   organizovanie kurzov a školení
   Noví spoločníci:
   Mgr. Veronika Lukáčová Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Mgr. Peter Macinský Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Veronika Lukáčová Líščie nivy 239/10 Bratislava
   18.12.1997Zrušené obchodné meno:
   MEDVEĎ GROUP, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov-karate
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v obchode s výnimkou účtovného, organizačného a ekonomického poradenstva
   automatizované spracovanie dát
   reklamná činnosť
   činnosť realitnej kancelárie-sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jana Macinská Vígľašská 7 Bratislava 851 07
   Mgr. Peter Macinský Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   MEDVEĎ GROUP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov-karate
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v obchode s výnimkou účtovného, organizačného a ekonomického poradenstva
   automatizované spracovanie dát
   reklamná činnosť
   činnosť realitnej kancelárie-sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jana Macinská Vígľašská 7 Bratislava 851 07
   Mgr. Peter Macinský Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Macinský Budovateľská 18 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 11.07.2003