Vytvoriť faktúru

TEBI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEBI
IČO 35732156
DIČ 2020219267
IČ DPH SK2020219267
Dátum vzniku 12 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEBI
Stará Klenová 7
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 617 €
Zisk -14 712 €
Aktíva 1 069 383 €
Vlastný kapitál 1 066 271 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0335514380
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 752,189
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 752,189
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,357
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 387,807
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,750
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 221,100
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 155,881
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,139,996
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,051,558
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,058,968
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,712
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 88,438
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 88,338
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 85,000
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,338
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 617
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 617
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,058
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,346
C. Služby (účtová skupina 51) 1,244
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,075
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,544
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,849
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,441
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,590
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 758
X. Výnosové úroky (662) 758
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 68
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 690
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,751
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732156 DIČ: 2020219267 IČ DPH: SK2020219267
 • Sídlo: TEBI, Stará Klenová 7, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Terek Matejková 57 Bratislava 841 05 03.09.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Terek 996 € (15%) Matejková 57 Bratislava 841 05
  Dr. Ondrej Terek 2 324 € (35%) Bratislava-Nové mesto 831 01
  Ing. Július Binder 1 660 € (25%) Bratislava-Staré mesto 811 01
  Ing. Katarína Jankovičová 1 660 € (25%) Cesta na Klanec 1361/81 Bratislava-Lamač 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2012Nové sidlo:
   Stará Klenová 7 Bratislava 831 01
   18.01.2012Zrušené sidlo:
   Matejková 57 Bratislava 841 05
   15.12.2005Noví spoločníci:
   Dr. Ondrej Terek Stará Klenová 10480/7 Bratislava-Nové mesto 831 01
   Ing. Július Binder Radvanská 2760/20 Bratislava-Staré mesto 811 01
   Ing. Katarína Jankovičová Cesta na Klanec 1361/81 Bratislava-Lamač 841 03
   14.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ondrej Terek Klenová 18/A Bratislava 831 01
   12.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Martin Terek Matejková 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 03.09.2001
   11.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Terek Matejková 57 Bratislava 841 05
   27.09.2001Nové sidlo:
   Matejková 57 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Martin Terek Matejková 57 Bratislava 841 05
   Dr. Ondrej Terek Klenová 18/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Terek Matejková 57 Bratislava 841 05
   26.09.2001Zrušené sidlo:
   Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ondrej Terek Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ondrej Terek Saratovská 5 Bratislava
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Dr. Ondrej Terek Saratovská 5 Bratislava 841 02
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ondrej Terek Saratovská 5 Bratislava 841 02
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   TEBI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dr. Ondrej Terek Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ondrej Terek Saratovská 5 Bratislava