Vytvoriť faktúru

ELA PLAY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELA PLAY
IČO 35732199
DIČ 2021348351
Dátum vzniku 12 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELA PLAY
Okružná 6497/7
91701
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 112 098 €
Zisk 20 420 €
Vlastný kapitál 168 129 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421904476543
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 196,591
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,997
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,997
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,997
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 182,289
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,999
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,022
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,022
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 891
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 86
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 167,290
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,271
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 164,019
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,305
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,126
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 179
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 196,591
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 151,277
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 57,830
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 57,830
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,420
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,275
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,050
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,050
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 44,225
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 496
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 496
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,027
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 56
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 463
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 183
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 39
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 39
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 112,099
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 112,098
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 112,098
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,091
D. Služby (účtová skupina 51) 44,952
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,790
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,406
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,289
4. Sociálne náklady (527, 528) 95
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25,629
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,918
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,918
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,711
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 66,055
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 577
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 577
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 577
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 127
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 450
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,161
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,741
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,741
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,420
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3944026.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732199 DIČ: 2021348351
 • Sídlo: ELA PLAY, Okružná 6497/7, 91701, Trnava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.09.2004Nové sidlo:
   Okružná 6497/7 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Vaníček Okružná ulica 6497/7 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.08.2003
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Peter Bežo Bancíkovej 5 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   Ján Ronin Homoľova 33 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   21.12.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   20.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov, v zmysle rozhodnutia starostu obce Blahová č.j. 7/97-EP zo dňa 4.12.1997
   22.12.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov, v zmysle rozhodnutia starostu obce Blahová č.j. 7/97-EP zo dňa 4.12.1997
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   ELA PLAY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Vaníček Okružná 7 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Peter Bežo Bancíkovej 5 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   Ján Ronin Homoľova 33 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003