Vytvoriť faktúru

SOLUPHARM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLUPHARM
IČO 35732211
DIČ 2020251354
IČ DPH SK2020251354
Dátum vzniku 13 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLUPHARM
Nevädzová 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 115 928 €
Zisk 18 715 €
Aktíva 110 332 €
Vlastný kapitál 57 916 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 87,167
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 67,408
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 487
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,194
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 87,167
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,248
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 230
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,715
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,919
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 60,919
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 976
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 59,943
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 115,928
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 115,928
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 90,404
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 85,396
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 637
C. Služby (účtová skupina 51) 4,036
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 335
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 25,524
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,859
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,486
N. Kurzové straty (563) 1,468
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,485
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 24,039
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,324
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,715
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732211 DIČ: 2020251354 IČ DPH: SK2020251354
 • Sídlo: SOLUPHARM, Nevädzová 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PharmDr. Tomáš Hrček Lesní 724 Bílovice nad Svitavou 664 01 Česká republika 27.02.2007
  RNDr. Vlasta Hrčková Azurová 2153/20 Brno 621 00 Česká republika 10.09.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PharmDr. Tomáš Hrček 2 656 € (40%) Lesní 724 Bílovice nad Svitavou 664 01 Česká republika
  RNDr. Vlasta Hrčková 3 984 € (60%) Azurová 2153/20 Brno 621 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.09.2014Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Tomáš Hrček Lesní 724 Bílovice nad Svitavou 664 01 Česká republika Vznik funkcie: 27.02.2007
   RNDr. Vlasta Hrčková Azurová 2153/20 Brno 621 00 Česká republika
   09.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Tomáš Hrček Romanova 28 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 27.02.2007
   RNDr. Vlasta Hrčková Kosmonautu 1 Brno 625 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 28 Bratislava
   11.07.2007Noví spoločníci:
   PharmDr. Tomáš Hrček Lesní 724 Bílovice nad Svitavou 664 01 Česká republika
   RNDr. Vlasta Hrčková Azurová 2153/20 Brno 621 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Tomáš Hrček Romanova 28 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 27.02.2007
   10.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Dr.med. Ivan Beneš Pekařská 58/60 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 28 Bratislava
   RNDr. Vlasta Hrčková Kosmonautu 1 Brno 625 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr.med. Ivan Beneš Pekařská 58/60 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 28 Bratislava
   19.07.1999Noví spoločníci:
   Dr.med. Ivan Beneš Pekařská 58/60 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 28 Bratislava
   RNDr. Vlasta Hrčková Kosmonautu 1 Brno 625 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr.med. Ivan Beneš Pekařská 58/60 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 28 Bratislava
   RNDr. Vlasta Hrčková Kosmonautu 1 Brno 625 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 28 Bratislava
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr.med. Ivan Beneš , PhD.,CSc. Pezinské Záhumenice 863/9 Svätý Jur
   Ján Polák Cyprichova 48 Bratislava
   Mgr. Helena Poláková Pezinské Záhumenice 863/9 Svätý Jur
   RNDr. Vlasta Hrčková Kosmonautu 1 Brno 625 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ivan Beneš , PhDr., CSc. Pezinské Záhumenice 863 Svätý Jur
   Mgr. Helena Poláková Pezinské Záhumenice 863 Svätý Jur
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Dr.med. Ivan Beneš , PhD.,CSc. Pezinské Záhumenice 863/9 Svätý Jur
   Ján Polák Cyprichova 48 Bratislava
   Mgr. Helena Poláková Pezinské Záhumenice 863/9 Svätý Jur
   RNDr. Vlasta Hrčková Kosmonautu 1 Brno 625 00 Česká republika
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   HELIAN, s.r.o., IČO: 35 693 297 Nevädzová 5 Bratislava
   SOLUPHARM, s.r.o., IČO: 46 960 244 Pekařská 58/60 Brno Česká republika
   11.09.1998Noví spoločníci:
   HELIAN, s.r.o., IČO: 35 693 297 Nevädzová 5 Bratislava
   SOLUPHARM, s.r.o., IČO: 46 960 244 Pekařská 58/60 Brno Česká republika
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   HELIAN, s.r.o., IČO: 35 693 297 Nevädzová 5 Bratislava
   SOLUPHARM, s.r.o., IČO: 46 960 244 Pekařská 58/60 Brno Česká republika
   13.11.1997Nové obchodné meno:
   SOLUPHARM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   HELIAN, s.r.o., IČO: 35 693 297 Nevädzová 5 Bratislava
   SOLUPHARM, s.r.o., IČO: 46 960 244 Pekařská 58/60 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ivan Beneš , PhDr., CSc. Pezinské Záhumenice 863 Svätý Jur
   Mgr. Helena Poláková Pezinské Záhumenice 863 Svätý Jur