Vytvoriť faktúru

FOTOPLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FOTOPLUS
IČO 35732288
DIČ 2021376401
Dátum vzniku 14 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOTOPLUS
Záhradnícka 83
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 067 €
Zisk 1 828 €
Aktíva 5 742 €
Vlastný kapitál -2 737 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 75
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 75
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 75
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,233
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 723
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,510
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,308
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -910
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,709
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,828
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,218
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 298
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,222
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 863
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,776
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 486
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 97
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 698
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,067
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,997
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,671
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 947
C. Služby (účtová skupina 51) 4,132
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,137
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 321
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,396
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,918
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 88
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 88
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,308
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,828
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732288 DIČ: 2021376401
 • Sídlo: FOTOPLUS, Záhradnícka 83, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Attila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07 03.05.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Attila Kosík 13 280 € (100%) Krížna 40 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.06.2006Noví spoločníci:
   Attila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Attila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   03.05.2006Noví spoločníci:
   Attila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Attila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   02.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Atila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   28.01.2006Nové sidlo:
   Záhradnícka 83 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Atila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   27.01.2006Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   FOTOPLUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   fotografické služby
   prenájom a požičiavanie fotolaboratornej a fotografickej techniky
   Noví spoločníci:
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava