Vytvoriť faktúru

TERRA INTEGRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERRA INTEGRA
IČO 35732334
DIČ 2020242202
IČ DPH SK2020242202
Dátum vzniku 14 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TERRA INTEGRA
Včelárska 27
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 704 €
Zisk -40 289 €
Aktíva 1 010 383 €
Vlastný kapitál 337 939 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 951,047
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 547,352
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 87,869
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,404
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,867
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,889
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,709
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 459,483
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 459,483
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 403,594
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 380,029
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 598
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 598
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 334,939
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 331
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,792
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,369
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,565
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,119
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,446
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 101
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 101
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 951,047
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 297,650
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 497,909
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 497,909
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,908
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,908
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -165,878
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 86,850
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -252,728
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,289
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 653,397
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 108
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 108
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 653,289
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 198,837
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,837
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 350,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 131
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 104,321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 996
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,704
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 996
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,708
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,788
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,205
D. Služby (účtová skupina 51) 1,306
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 132
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,929
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,929
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,216
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,084
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,515
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 245
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 244
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -245
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,329
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,289
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732334 DIČ: 2020242202 IČ DPH: SK2020242202
 • Sídlo: TERRA INTEGRA, Včelárska 27, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Jozef Vaculík predseda Včelárska 29 Bratislava 14.11.1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislava Tencerová - členka M.R.Štefánika 4407/15 Vrútky 038 61
   RNDr Mária Vrábľová - člen Piešťanská 12/5 Žilina
   25.09.2000Nové sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislava Tencerová - členka M.R.Štefánika 4407/15 Vrútky 038 61
   24.09.2000Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudmila Draxlerová - členka Fedákova 26 Bratislava
   08.02.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr Mária Vrábľová - člen Piešťanská 12/5 Žilina
   07.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenek Šipoš - člen Karola Adlera 15 Bratislava
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   TERRA INTEGRA, a.s.
   Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, správa budov - obstarávateľské služby spojené s bývaním
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jozef Vaculík - predseda Včelárska 29 Bratislava
   Ľudmila Draxlerová - členka Fedákova 26 Bratislava
   Ing. Zdenek Šipoš - člen Karola Adlera 15 Bratislava