Vytvoriť faktúru

MONTA - PV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONTA - PV
IČO 35732423
DIČ 2020206870
IČ DPH SK2020206870
Dátum vzniku 12 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONTA - PV
Gen. M.R. Štefánika 1550/24
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 987 €
Zisk -1 482 €
Aktíva 54 597 €
Vlastný kapitál 49 900 €
Kontaktné informácie
Email profiteam.andrea@gmail.com
Phone(s) 00347726112, 0347726112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,354
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,354
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,202
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,202
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,202
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 34,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,152
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,294
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,858
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,354
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,417
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 42,928
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,613
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,685
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,482
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,937
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,937
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,767
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,767
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,086
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,987
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 20,086
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,900
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,257
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,160
D. Služby (účtová skupina 51) 5,160
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 436
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 810
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 810
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,690
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,270
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,766
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,350
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 132
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,482
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732423 DIČ: 2020206870 IČ DPH: SK2020206870
 • Sídlo: MONTA - PV, Gen. M.R. Štefánika 1550/24, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 12.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Matúšek 3 320 € (50%) gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
  Mária Matúšková 3 320 € (50%) Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.11.2005Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti BOZP
   školiaca činnosť v oblasti BOZP
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   elektroinštalatérstvo
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Mária Matúšková Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Matúšek Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   28.05.1998Noví spoločníci:
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   19.02.1998Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti BOZP
   školiaca činnosť v oblasti BOZP
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   MONTA - PV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   zváračské a zámočnícke práce
   konštrukčné opravy a výmeny na strojných zariadeniach
   sprostredkovateľská činnosť
   plynoinštalatérstvo
   revízie plynových a tlakových zariadení
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   elektroinštalatérstvo
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky