Vytvoriť faktúru

ECONOMY Service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECONOMY Service
IČO 35732440
DIČ 2020219487
IČ DPH SK2020219487
Dátum vzniku 12 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECONOMY Service
Adámiho 8
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 127 840 €
Zisk 51 099 €
Aktíva 122 808 €
Vlastný kapitál 58 368 €
Kontaktné informácie
Email economy@economyservice.sk
Phone(s) 0263531354
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 176,398
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 173,888
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 48,599
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,011
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,011
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,761
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,711
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -884
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 125,289
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -1,302
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 126,591
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,510
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,510
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 176,398
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,466
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 51,064
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 51,064
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,099
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,932
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 98
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 98
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 66,834
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,527
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,527
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,977
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,415
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,102
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 560
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 253
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 127,840
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 538
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 121,541
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,761
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,975
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 508
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,055
D. Služby (účtová skupina 51) 12,693
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 45,276
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 34,571
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,780
4. Sociálne náklady (527, 528) 925
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 443
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,865
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,823
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 111
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 65,762
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,663
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,663
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,099
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015