Vytvoriť faktúru

GÄDER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GÄDER
IČO 35732563
DIČ 2020210907
Dátum vzniku 13 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GÄDER
Černyševského 19
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 200 €
Zisk 2 200 €
Aktíva 12 096 €
Vlastný kapitál 7 915 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,483
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,483
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,483
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,283
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,200
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,200
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,200
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,200
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,200
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,200
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,200
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016