Vytvoriť faktúru

MY3 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MY3
IČO 35732610
DIČ 2020242257
IČ DPH SK2020242257
Dátum vzniku 18 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MY3
Mierová 8
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 146 077 €
Zisk -17 133 €
Aktíva 161 789 €
Vlastný kapitál 1 883 €
Kontaktné informácie
Email my3@my3.sk
Phone(s) 0243411619, 0905451364, 0243411618
Mobile phone(s) +421905451364, 0905451364
Fax(es) 0243411619
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 113,498
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 112,299
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,990
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,603
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,603
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 387
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91,309
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 91,309
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,199
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,199
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 113,498
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,319
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,157
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,157
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,133
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,817
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 126,142
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 124,837
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124,837
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,303
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,670
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 146,077
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 146,077
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,230
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 138,973
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -126
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 160,648
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 25,883
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,756
D. Služby (účtová skupina 51) 60,064
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,777
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,537
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 240
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 120
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,048
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,571
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,500
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,192
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 94
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 94
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,098
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,192
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,763
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,370
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,370
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015