Vytvoriť faktúru

DONET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DONET
IČO 35732636
DIČ 2020252190
IČ DPH SK2020252190
Dátum vzniku 17 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONET
Biela 6
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 169 684 €
Zisk 9 824 €
Aktíva 52 952 €
Vlastný kapitál -8 800 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262241987
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,812
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,398
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,599
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,599
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,386
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,386
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,386
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,413
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,940
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,473
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 414
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,812
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,024
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,103
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 61,895
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -77,998
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,824
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,788
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 172
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 172
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 48,216
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,135
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,135
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,600
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,184
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 454
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,843
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 169,683
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 169,684
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 169,684
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,661
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 120,296
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,969
D. Služby (účtová skupina 51) 13,039
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,684
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,573
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,111
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 125
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,548
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,023
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,380
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,240
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 119
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 119
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,121
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,239
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,784
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,824
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732636 DIČ: 2020252190 IČ DPH: SK2020252190
 • Sídlo: DONET, Biela 6, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Bogdan Lachova 22 Bratislava 17.11.1997
  Ing. Jela Ševecová Hraničiarov 18 Bratislava 17.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tibor Bogdan 3 319 € (50%) Lachova 22 Bratislava
  Ing. Jela Ševecová 3 319 € (50%) Hraničiarov 18 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.08.2013Nové sidlo:
   Biela 6 Bratislava 811 01
   20.08.2013Zrušené sidlo:
   Biela 21 Bratislava 811 01
   08.08.2013Nové sidlo:
   Biela 21 Bratislava 811 01
   07.08.2013Zrušené sidlo:
   Šalviova 48 Bratislava 821 01
   13.11.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   05.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Bogdan Lachova 22 Bratislava
   Ing. Jela Ševecová Hraničiarov 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Bogdan Lachova 22 Bratislava Vznik funkcie: 17.11.1997
   Ing. Jela Ševecová Hraničiarov 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.11.1997
   04.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Bogdan Lachova 22 Bratislava
   Ing. Jela Ševecová Hraničiarov 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Bogdan Lachova 22 Bratislava
   Ing. Jela Ševecová Hraničiarov 18 Bratislava
   11.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Bogdan Lachova 22 Bratislava
   Ing. Jela Ševecová Hraničiarov 18 Bratislava
   10.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Bogdan Lachova 22 Bratislava
   Ing. Jela Ševecová Hraničiarov 18 Bratislava
   12.06.1998Nové sidlo:
   Šalviova 48 Bratislava 821 01
   11.06.1998Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   17.11.1997Nové obchodné meno:
   DONET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Bogdan Lachova 22 Bratislava
   Ing. Jela Ševecová Hraničiarov 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Bogdan Lachova 22 Bratislava
   Ing. Jela Ševecová Hraničiarov 18 Bratislava