Vytvoriť faktúru

IRYSON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IRYSON
IČO 35732695
DIČ 2020269669
IČ DPH SK2020269669
Dátum vzniku 13 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IRYSON
Kvetoslavov 372
93041
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 256 €
Zisk -19 151 €
Aktíva 106 790 €
Vlastný kapitál 42 993 €
Kontaktné informácie
Email info@iryson.com
Phone(s) 0315503598, 0315625255
Mobile phone(s) 0903418345
Fax(es) 0315625255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,385
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 603
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 212
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 431
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 92,385
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,842
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 29,051
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,151
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,543
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 422
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 6,933
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 54,861
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,274
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,007
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,573
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 189
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 24,256
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 24,056
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 197
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 40,247
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 20,024
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,900
C. Služby (účtová skupina 51) 6,791
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,112
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 240
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,357
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,823
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,991
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,656
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 32
XI. Kurzové zisky (663) 32
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,232
M. Nákladové úroky (562) 1,619
N. Kurzové straty (563) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 602
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,200
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,191
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015