Vytvoriť faktúru

LLOYD CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LLOYD CONSULTING
IČO 35732709
DIČ 2021354676
IČ DPH SK2021354676
Dátum vzniku 14 Novembra 1997
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo LLOYD CONSULTING
Trnavská 39/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 783 €
Zisk -7 935 €
Aktíva 38 928 €
Vlastný kapitál 12 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 32,208
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 32,208
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,873
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,948
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 8,036
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,907
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,156
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,935
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,935
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,091
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,107
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,984
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 988
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,776
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,783
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,394
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,250
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 139
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 43,838
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,085
C. Služby (účtová skupina 51) 29,228
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 727
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,117
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,681
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,055
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,919
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 880
M. Nákladové úroky (562) 679
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 201
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -880
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,935
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,935
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732709 DIČ: 2021354676 IČ DPH: SK2021354676
 • Sídlo: LLOYD CONSULTING, Trnavská 39/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Novembra 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľuboš Tížňovský 0 € (0%) Kollárova 24 Prievidza 971 01
  Ing. Henrieta Tížňovská 0 € (0%) 9. mája 1 Palárikovo - Ľudovítov 941 11
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.03.2005Nové sidlo:
   Trnavská 39/A Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   15.03.2005Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   26.09.2002Nové predmety činnosti:
   predaj nealkoholických nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
   predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
   31.07.2002Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná a inzerčná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   organizovanie sympozií, konferencií, školení, výstav a veľtrhov
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, prenájmu a predaja nehnuteľností
   nákup a predaj nápojových automatov
   údržba a servis nápojových automatov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01
   Ing. Henrieta Tížňovská 9. mája 1 Palárikovo - Ľudovítov 941 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 14.11.1997
   Ing. Henrieta Tížňovská 9. mája 1 Palárikovo - Ľudovítov 941 11 Vznik funkcie: 20.06.2002
   30.07.2002Zrušené sidlo:
   Rajecká 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná, propagačná a inzerčná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   organizovanie sympozií, konferencií, školení, výstav a veľtrhov
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01
   Branislav Turkovič Markova 15 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01
   Branislav Turkovič Markova 15 Bratislava 851 01
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Adamec Rajecká 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Adamec Rajecká 22 Bratislava 821 07
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   LLOYD CONSULTING v.o.s.
   Nové sidlo:
   Rajecká 22 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná a inzerčná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   organizovanie sympozií, konferencií, školení, výstav a veľtrhov
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Adamec Rajecká 22 Bratislava 821 07
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01
   Branislav Turkovič Markova 15 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ing. Vladimír Adamec Rajecká 22 Bratislava 821 07
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01
   Branislav Turkovič Markova 15 Bratislava 851 01