Vytvoriť faktúru

Gálik & Veselý - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gálik & Veselý
IČO 35732733
DIČ 2020210665
IČ DPH SK2020210665
Dátum vzniku 19 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gálik & Veselý
Osuského 3
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 756 652 €
Zisk 13 897 €
Aktíva 336 395 €
Vlastný kapitál 78 353 €
Kontaktné informácie
Email galves@galves.sk
Webová stránka http://www.galves.sk
Phone(s) +421262246924, +421262311880
Mobile phone(s) +421905203811
Fax(es) 0262246924
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 382,899
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,735
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,735
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,735
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 378,608
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 314,619
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 314,619
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,695
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,324
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,324
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 371
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,294
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 43,294
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 556
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 556
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 382,899
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,433
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 74,900
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 75,811
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -911
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,897
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 286,466
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,508
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,508
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 266,516
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 127,220
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,220
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 131,956
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,127
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,706
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,271
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 236
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 248
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 248
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,194
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 756,653
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 756,652
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 755,612
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 737,149
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 637,224
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,489
D. Služby (účtová skupina 51) 21,457
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 50,297
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 36,364
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,393
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,540
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,778
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,248
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,248
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,656
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,503
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,442
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,727
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 211
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 211
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,516
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,726
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,777
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,897
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732733 DIČ: 2020210665 IČ DPH: SK2020210665
 • Sídlo: Gálik & Veselý, Osuského 3, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michal Gálik Mlynské pole 17 Limbach 900 91 19.11.1997
  Ing. Miroslava Gáliková Mlynské pole 17 Limbach 900 91 04.11.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michal Gálik 3 320 € (50%) Mlynské pole 17 Limbach 900 91
  Ing. Miroslava Gáliková 3 320 € (50%) Mlynské pole 17 Limbach 900 91
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miroslava Gáliková Mlynské pole 17 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslava Gáliková Mlynské pole 17 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 04.11.2008
   12.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   28.10.2003Nové obchodné meno:
   Gálik & Veselý, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Gálik Mlynské pole 17 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 19.11.1997
   27.10.2003Zrušené obchodné meno:
   "Gálik a Veselý", s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   15.06.1998Noví spoločníci:
   Michal Gálik Mlynské pole 17 Limbach 900 91
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   14.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   19.11.1997Nové obchodné meno:
   "Gálik a Veselý", s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 3 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07