Vytvoriť faktúru

T.O.TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T.O.TRADING
IČO 35732741
DIČ 2021369933
Dátum vzniku 14 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo T.O.TRADING
Alžbetina 401/25
05801
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 136 138 €
Vlastný kapitál 114 018 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,138
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 299
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 135,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 839
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 136,138
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 113,538
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,388
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -33,194
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,430
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 74,394
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,600
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,600
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 332
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 21,936
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4316463.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732741 DIČ: 2021369933
 • Sídlo: T.O.TRADING, Alžbetina 401/25, 05801, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Novembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.02.2007Nové sidlo:
   Alžbetina 401/25 Poprad 058 01
   22.02.2007Zrušené sidlo:
   Topoľova 21 Bratislava 811 04
   29.04.2006Nové obchodné meno:
   T.O.TRADING, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Tomeček - predseda predstavenstva Štúrova 125/3 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 25.04.2006
   28.04.2006Zrušené obchodné meno:
   DANUBE SITE, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľuboš Halák - predseda predstavenstva Šulekova 19 Bratislava 811 03
   Ing. Peter Kosek - člen predstavenstva Drotárska cesta 94 Bratislava 811 02
   Ing. Jozef Pekarovič - člen predstavenstva Klčové 37 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   16.05.2001Nové obchodné meno:
   DANUBE SITE, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Ľuboš Halák - predseda predstavenstva Šulekova 19 Bratislava 811 03
   Ing. Peter Kosek - člen predstavenstva Drotárska cesta 94 Bratislava 811 02
   Ing. Jozef Pekarovič - člen predstavenstva Klčové 37 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   15.05.2001Zrušené obchodné meno:
   Druhá potravinárska, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Viliam Drinóczi - člen predstavenstva 463 Neded 925 85
   Ing. Miroslav Halák - člen predstavenstva Radarová 14 Bratislava 821 02
   Mgr. Ľuboš Halák - predseda predstavenstva Drieňová 35 Bratislava 821 02
   Ing. Alexander Tenkel - podpredseda predstavenstva Sládkovičova 3 Žiar nad Hronom 965 01
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   Druhá potravinárska, a.s.
   Nové sidlo:
   Topoľova 21 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Viliam Drinóczi - člen predstavenstva 463 Neded 925 85
   Ing. Miroslav Halák - člen predstavenstva Radarová 14 Bratislava 821 02
   Mgr. Ľuboš Halák - predseda predstavenstva Drieňová 35 Bratislava 821 02
   Ing. Alexander Tenkel - podpredseda predstavenstva Sládkovičova 3 Žiar nad Hronom 965 01