Vytvoriť faktúru

FINED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINED
IČO 35732776
DIČ 2020229398
IČ DPH SK2020229398
Dátum vzniku 14 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINED
Pekná cesta 6
83403
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 010 €
Zisk 11 571 €
Aktíva 107 636 €
Vlastný kapitál 16 248 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244649554, 0907899872, 0907570058
Mobile phone(s) 0907570058
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 119,792
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,440
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 14,440
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 664
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 13,776
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,216
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 62,001
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,001
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,320
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,579
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,579
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 603
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,138
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,895
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,992
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,903
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 136
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 136
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,792
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,553
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,343
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 7,343
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,571
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 94,239
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,143
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,631
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,631
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,496
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,016
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 60,096
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 38,010
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,010
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 33,960
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,050
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,120
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 22,188
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 917
D. Služby (účtová skupina 51) 2,338
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 677
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,890
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,567
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87
XII. Kurzové zisky (663) 87
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 406
O. Kurzové straty (563) 174
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 232
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -319
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,571
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,571
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732776 DIČ: 2020229398 IČ DPH: SK2020229398
 • Sídlo: FINED, Pekná cesta 6, 83403, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02 14.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Kamil Majerník 5 312 € (40%) Bratislava 831 06
  Mária Majerníková 3 984 € (30%) Závadská 5 Bratislava 831 06
  Peter Šulák 3 984 € (30%) Romanova 46 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.02.2003Noví spoločníci:
   Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Mária Majerníková Závadská 5 Bratislava 831 06
   Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   18.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Mária Majerníková Závadská 5 Bratislava 831 06
   Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Mária Majerníková Závadská 5 Bratislava 831 06
   Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Radošinský Budatínska 34 B Bratislava 851 01
   Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   FINED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo
   prenájom hnuteľných vecí-leasing
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Radošinský Budatínska 34 B Bratislava 851 01
   Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02