Vytvoriť faktúru

SLOVDAE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVDAE
IČO 35732806
DIČ 2020200919
IČ DPH SK2020200919
Dátum vzniku 20 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVDAE
Záleská 22
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 818 €
Zisk -2 035 €
Kontaktné informácie
Email slovdae@slovanet.sk
Webová stránka http://www.slovdae.sk
Phone(s) +421245944480, +421245944481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,881
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,025
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 32,254
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,254
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,867
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,867
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,867
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,904
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,017
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 887
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 856
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 49
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 807
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,881
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,407
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,861
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,570
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,431
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,035
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,474
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 332
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 332
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,010
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,691
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,691
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,303
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,430
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 532
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,257
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 797
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 332
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 332
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 83,818
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77,566
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,252
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,813
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 58,679
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,716
D. Služby (účtová skupina 51) 7,766
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,832
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,469
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,284
4. Sociálne náklady (527, 528) 79
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 509
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,657
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 177
XII. Kurzové zisky (663) 177
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,257
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 100
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 100
O. Kurzové straty (563) 451
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 706
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,080
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,075
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,035
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732806 DIČ: 2020200919 IČ DPH: SK2020200919
 • Sídlo: SLOVDAE, Záleská 22, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28 20.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Brincko 1 992 € (30%) Starobystrická 204 Zálesie 900 28
  Alena Kotvasová 4 647 € (70%) Zálesie 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Alena Kotvasová Poľná 101 Zálesie 900 28
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28
   Alena Kotvasová Poľná 101 Zálesie 900 28
   20.11.1997Nové obchodné meno:
   SLOVDAE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záleská 22 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28
   Alena Kotvasová Poľná 101 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28